Fill It To The Rim With Vicente1064.

Nevada Fighter

Sammanställningarna

Sitter och ska skicka nyhetsbrev till alla på kontoret här och sen även till det andra kontoret. Det är en sammanställning från det senaste mötet om vad som kommer att hända nästa år och sen är det även en sammanställning från det gångna året och en massa beröm från cheferna för att alla har varit så duktiga det här året och toppat försäljningen, Så jag fick i uppgift att skicka ut det här nyhetsbrevet, vilket inte är så mycket jobb. Jg tycker sådant här är roligt, annars hade jag aldrig blivit sekreterare.